Charita

PONIV

Príspevok na nákup automobilu pre PONIV – Preprava osôb na vozíku pod záštitou Oblastnej charity v Uherskom Hradišti.

Kultúrne a spoločenské podujatia

Deň Zeme v Starom Meste

Medzinárodný detský folklórny festival
Kunovské leto

Lekársky odborový zväz

Festival Intermingling 2014 pre ľudí so zdravotným postihnutím

Školy, združenia a nadácie

Základná škola Buchlovice

Cimbalová hudba Dolina

Folklórne štúdio Buchlovice

Nadácia Moravské Slovensko – výstava Joža Úprku

Športové aktivity

1. FC Slovácko

Dobrovoľný hasičský zbor Vésky

Futbalový klub FK Kunovice